Лагери

Лагерите служат за поддържане в определено положение геометричната ос на въртящи се или осцилиращи машинни елементи и позволяват безпрепятственото им движение. В мястото на допиране на вала или оста в лагера възниква реакция в опората. В зависимост от посоката на тази реакция частта от вала, с която той се опира в лагера се нарича шийка или пета в зависимост от това, дали действащите сили са насочени радиално (при шийката) или са по направление на оста (при петата).
Лагерите могат да бъдат класифицирани в зависимост от триенето и възприеманото от тях натоварване.
Според вида на триенето  лагерите се делят на: плъзгащи - опорната повърхнина на вала или оста се плъзга по работната повърхнина на лагера; търкалящи - триенето при плъзгане е заменено с триене при търкаляне, чрез използване на междинни търкалящи се тела.
Според възприеманото натоварване  лагерите биват: радиални  - възприемат само радиално натоварване; аксиални - възприемат само аксиално натоварване; радиално-аксиални - възприемат радиално и аксиално натоварване.
Според възможността да следват или не наклона на еластичната линия на вала - самонагаждащи или несамонагаждащи.

Услуги на фирма Триера

Лагери

Лагери

Триера подържа добре зареден и адаптиран към нуждите на пазара склад с предлаганите от фирмата търкалящи лагери. При нас можете да откриете всички класове на качество при търкалящите лагери.

ЛИК Триера

ЛИК Триера

Нашият Лабораторно Изпитателен Комплекс е гаранция, че качеството на продуктите които предлагаме на своите клиенти отговаря на заложените стандарти. Високо квалифицирания екип на комплекса е на Ваше разположение с полезни съвети и консултации.

Партньори

Партньори

ТРИЕРА ООД е оторизиран дистрибутор на световно известните производители на търкалящи лагери:

Триера ООД

Триера ООДТРИЕРА е водещият за България и региона доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери. ТРИЕРА предлага подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

Trierra Offices

Address: Plovdiv, Byalo more St 2
Phone:032 607 641

Бюлетин

Абонирайте се за периодичния бюлетин на Триера ООД и ще получавате информация за нашата фирма, новини, продукти и партньори.Top of Page