Плъзгащи лагери

Плъзгащите лагери представляват опори за въртящите се машинни елементи и възли, работещи в условията на триене на повърхнините на шийките и петите по повърхнините на лагерите или с работния флуид (масло или газообразно вещество).

Плъзгащите лагери са едни от най-старите машинни елементи използвани за изграждане на лагерни възли в общото машиностроене още в неговия зародиш. Като такива те са претърпели голямо развитие и покриват много широк диапазон в съвременното машиностроене и приборостроене, въпреки че широкото им използване е ограничено. Независимо от това те са съхранили някои важни области, където имат преимуществено или равно приложение с търкалящите лагери:

  • Лагери, които поради технологични изисквания при монтаж трябва да бъдат двуделни (за колянови валове и др.).
  • Лагери на особено тежки валове, за които се изисква инди¬видуално изработване на търкалящи лагери.
  • Лагери подложени на големи динамични натоварвания, които се използват заради значителното демпфиране на масления слой.
  • Лагери за особено точно и равномерно въртене.
  • Лагери, изискващи много малки диаметрални размери.
  • Лагери, изискващи много висока честота на въртене
  • При бавновъртящи се оси и валове и при неотговорни случаи.

Според възприеманото натоварване плъзгащите лагери биват: радиални - възприемат само радиално натоварване; аксиални - възприемат само аксиално натоварване; радиално-аксиални - възприемат радиално и аксиално натоварване.
Шийките на валовете и осите, монтирани в плъзгащи лагери могат да бъдат с най-разнообразна ротационна геометрична форма. На практика за по-лесно изработване се употребяват основно шийки с цилиндрична, бъчвообразни или конусни форма.
Петите биват цели, пръстеновидни, гребеновидни и сферични.

Услуги на фирма Триера

Лагери

Лагери

Триера подържа добре зареден и адаптиран към нуждите на пазара склад с предлаганите от фирмата търкалящи лагери. При нас можете да откриете всички класове на качество при търкалящите лагери.

ЛИК Триера

ЛИК Триера

Нашият Лабораторно Изпитателен Комплекс е гаранция, че качеството на продуктите които предлагаме на своите клиенти отговаря на заложените стандарти. Високо квалифицирания екип на комплекса е на Ваше разположение с полезни съвети и консултации.

Партньори

Партньори

ТРИЕРА ООД е оторизиран дистрибутор на световно известните производители на търкалящи лагери:

Триера ООД

Триера ООДТРИЕРА е водещият за България и региона доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери. ТРИЕРА предлага подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

Trierra Offices

Address: Plovdiv, Byalo more St 2
Phone:032 607 641

Бюлетин

Абонирайте се за периодичния бюлетин на Триера ООД и ще получавате информация за нашата фирма, новини, продукти и партньори.Top of Page