Индустриални лагери

Индустриалните лагери намират широко приложение във всички видове промишленост.

Добивна промишленост

Добив на въглища, Добив на нефт и природен газ, Добив на метални руди, Добив на неметални материали и суровини, Спомагателни дейности в добива.

Преработваща промишленост

Производство на хранителни продукти, Производство на напитки, Производство на тютюневи изделия, Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло, Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, производство на изделия от слама и материали за плетене, Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон, Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, Производство на химични продукти, Производство на лекарствени вещества и продукти, Производство на изделия от каучук и пластмаси, Производство на изделия от други неметални минерални суровини, Производство на основни метали, Производство на метални изделия, без машини и оборудване, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на електрически съоръжения, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на превозни средства, Производство на мебели, Производство, некласифицирано другаде, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване.

Общо казано индустриалните лагери са неотменен елемент във всички машини и инсталации във всеки един сектор на индустрията.

Индустриални лагери

Услуги на фирма Триера

Лагери

Лагери

Триера подържа добре зареден и адаптиран към нуждите на пазара склад с предлаганите от фирмата търкалящи лагери. При нас можете да откриете всички класове на качество при търкалящите лагери.

ЛИК Триера

ЛИК Триера

Нашият Лабораторно Изпитателен Комплекс е гаранция, че качеството на продуктите които предлагаме на своите клиенти отговаря на заложените стандарти. Високо квалифицирания екип на комплекса е на Ваше разположение с полезни съвети и консултации.

Партньори

Партньори

ТРИЕРА ООД е оторизиран дистрибутор на световно известните производители на търкалящи лагери:

Триера ООД

Триера ООДТРИЕРА е водещият за България и региона доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери. ТРИЕРА предлага подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

Trierra Offices

Address: Plovdiv, Byalo more St 2
Phone:032 607 641

Бюлетин

Абонирайте се за периодичния бюлетин на Триера ООД и ще получавате информация за нашата фирма, новини, продукти и партньори.Top of Page