Търкалящи лагери

Търкалящите лагери са предназначени да поддържат в определено положение геометричните оси на оси и валове на въртящи се или колебаещи се машинни части. Те осигуряват относително въртене на вала спрямо кутията или обратно. В зависимост от формата на търкалящите се елементи, лагерите се делят на съчмени, ролкови и иглени, а в зависимост от посоката на поеманата сила те биват радиални, радиално-аксиални и аксиални. В практиката най-широко приложение намират радиалните и радиално-аксиалните търкалящи лагери.

Сачмени лагери

Едноредови радиални сачмени лагери

Едноредните съчмени лагери са подходящи за най-разнообразни приложения. Проектирани основно за поддържане на умерени радиални натоварвания, тези лагери, които са обикновено най-използвани, също издържат на умерени аксиални натоварвания във всички направления. Те са особено подходящи за приложения с високо въртящи се скорости и когато се изисква ограничаване на загубата на енергия.
Приложения: електрически двигатели, домакински уреди, колелата на ремаркетата.
Серии: 600, 6000, 6200, 6300, 6400, 1600

Тясна серия сачмени лагери

В някои механични системи при ниска мощност на натоварване, сачмените лагери се определят от диаметъра на вала, могат да бъдат големи от гледна точка на капацитета на натоварване. Дизайнът на механичните компоненти на извън габаритен лагер може да се направи (представи) по тегло и отпечатък. Тогава е препоръчително да се прибегне до „Тясната серия сачмени лагери”. Това са устойчиви лагери, с дълбоко гърло и без прорез за пълнеж, способни да издържат аксиални натоварвания в двете посоки. Благодарение на тези си свойства те са сред най-икономичните и най-широко използвани лагери.
Серии: 16000, 61800, 61900

Широка серия сачмени лагери

За приложения с високо натоварване.

Едноредови сачмени лагери с контактен ъгъл

Каналите на вътрешния и външния пръстен на едноредовите съчмени лагери с контактен ъгъл са разклонени и се компенсират един друг. Този дизайн е особено подходящ за приложения, които съчетават радиални и аксиални приложения. В зависимост от сериите, контактният ъгъл между съчмите и пръстените е променлив да се увеличи капацитета на аксиалното натоварване на лагерите. Този ъгъл е 40 градуса за нормалните прецизни лагери, и 30 градуса за други лагери.
Примерни приложения: скоростни кутии, щпиндели на металообработваща машина.
Серии: 7200, 7300

Сачмени лагери с четириточков контакт

Предназначени за издържане на комбинирано натоварване, лагерите с четириточков контакт са подходящи за аксиални натоварвания в двете посоки. Макар и ограничени с по-ниска скорост на въртене от радиалните лагери, четириточковите предоставят много добра производителност. Благодарение на техните основни характеристики, те са идеалния компромис за всички общи приложения, изискващи лагери за издържане на комбинирано натоварване.
Примерни приложения: редуктори.
Серии: QJ 200, QJ 300

Двуредни сачмени лагери

Двуредните сачмени лагери са станали естествен заместител на едноредовите сачмени лагери за по-високи радиални натоварвания или за аксиални натоварвания в двете посоки. Подходящи за средни въртящи скорости, тези лагери допускат само леко разминаване между вала и кутията, от порядъка на 0.06 градуса.
Примерни приложения: ел. мотори, домакински уреди, щпиндели на дървообработващи машини, малки редуктори.
Серии: 4200, 4300

Двуредни сачмени лагери с контактен ъгъл

Благодарение на разклоненията на каналите на вътрешния/външния пръстен, двуредните сачмени лагери с контактен ъгъл издържат високи аксиални натоварвания и средни радиални натоварвания. Благодарение на двата съчмени реда, те поддържат високи скорости, те са стабилни, многофункционални лагери, предлагащи добри аксиални характеристики на натоварване в двете посоки. Контактни ъгли: 25 ° за серии 300 и 3300 А, 32 ° за серии 3200 и 3300В
Примерни приложения: редуктори, селскостопанските машини.
Серии: 3200, 3300, 5200, 5300

Самонагаждащи се сачмени лагери

С двата сачмени реда и сферичния канал във външната гривна, самонагаждащите сачмени лагери могат да компенсират грешките при инсталация или разминаване на вала. Двуредните самонагаждащи сачмени лагери са полезни за приложения изискващи високи въртящи скорости, докато се упражнява умерено радилано и умерено или ниско аксиално натоварване.
Примерни приложения: дългообразни или гъвкави валове, стандартни индустриални приложения, химическата промишленост, селското стопанство.
Серии: 1200, 1300, 2200, 2300, 11200, 11300

Аксиални лагери

Аксиалните лагери са предназначени да поддържат вала в една единствена посока. Допускат ниски въртящи скорости и издържат високи аксиални натоварвания. Силно се препоръчва да не се подлагат на радиално натоварване. Аксиалните лагери се състоят от отделни елементи улесняващи инсталирането и поддръжката.

Ролкови лагери

Конусно ролкови лагери

Конусно ролковите лагери са лагери с контактен ъгъл, състоящ се от отделни компоненти за улеснение на инсталацията. По проект те са подходящи за комбинирано натоварване. Те могат да издържат на големи натоварвания (аксиално натоварване в една посока) и да понесат леко разминаване. Винаги, когато са монтирани противоположно с лагери от същото естество, те осигуряват висок монтаж на стабилност, особено когато се претоварят. Техният капаците на товароносимост заедно с тяхната гъвкавост ги прави вторият най-често използван елемент, след радиално-контактните съчмени лагери.
Примерни приложения: валове на редуктори, помпи, компресори, полиграфически машини.
Серии: 30200, 30300, 31300, 32000, 32200, 32200B, 32300, 32300B, 33000, 33100, 33200

Цилиндрични ролкови лагери

Цилиндричните ролкови серии включват няколко варианта на възможност за точен избор на лагер и следователно да се подобри ефективността на машината. Качеството и иновациите са в основата на тези лагери, които оптимизират контакта между ролката и канала намалявайки вътрешните натоварвания. Гамата цилиндрични ролкови лагери се препоръчва за високо радиално натоварване и приложения, където има високи въртящи скорости. Въпреки това аксиалното натоварване трябва да остане ниско.
Примерни приложения: Големи ел. мотори, осови блокове, ролки под налягане, валцуване на цилиндри или ролки.
Серии: N 200, N 300, N 2200, N 2300,
NU 200, NU 300, NU 400, NU 2200, NU 2300
NJ 200, NJ 300, NJ 400, NJ 2200, NJ 2300 NUP 200,
NUP 300, NUP 2200, NUP 2300

Сферични ролкови лагери

Двуредните сферични ролкови лагери не са разглобяеми. Те се произвеждат в няколко серии. Двуредните сферични ролкови лагери са произведени с цилиндричен или конусообразен отвор, конусното съотношение на което е 1:12 или 1:30.
Лагерите са монтирани върху конусен щифт на вала, или с помощта на адаптерна втулка или натегателна втулка върху цилиндричен щифт.
Двуредните сферични ролкови лагери се състоят от два реда сферични ролки с обща сферична писта на външната гривна. Това дава възможност за накланяне на вътрешната гривна на лагера към външната гривна около центъра на лагера, без това да повлияе на правилната му функция. Тези лагери могат да предават високо радиално и едновременно действащи аксиални товари в двете посоки. Двуредните сферични ролкови лагери имат висока твърдост. Лагерите се доставят със стандартни радиални хлабини, а за приложения със специално поставяне могат да бъдат доставени или с ниски или с високи радиални хлабини. Произведени са в нормален клас на точност, за места при които се изисква по-голяма точност или по-висока честота на оборотите се използват лагери с по-висок калс на точност – Р6.

Сферични ролкови аксиални лагери

Ролковите аксиални лагери са предназначени за издържане на високи механични натоварвания. Те търпят много високо аксиално натоварване, като същевременно са с ниска податливост на трусове. Въпреки това, радиалното натоварване трябва да остане умерено. Допустими са разминавания от порядъка на 2 градуса и ниска скорост на въртене. Високи натоварвания, които могат да се приложат към тези аксиални лагери изискват масло за смазване (предвидени са смазващи отвори) Гресиране може да бъде предвидено за ниските въртящи скорости, при умерено натоварване.

Иглени лагери

Иглени ролкови лагери

Иглените ролкови лагери имат цилиндрична тип иглена ролка със сравнително малък диаметър, на която дължината е по-голяма от диаметъра.Иглените ролкови лагери имат малък напречен разрез на височина, и в сравнение с други видове лагери, са с голям капацитет на натоварване и твърдост, в сравнение с пространството заемано от лагера. Друга особеност е ниската инертна сила, която е подходяща за вибриращи движения. Използвайки тези лагери е възможно механичното оборудване да е по-малко и по-леко като тегло. Също така, лесно се заменя плъзгащия лагер с иглен ролков лагер.

Иглени лагери с щампована външна гривна

Иглените лагери с щампована външна гривна са предназначени да понасят различни радиални натоварвания и да намалят триенето между въртящите се елементи. Ниското напречно сечение осигурява максимална способност на натоварване с минимално пространство. Тези лагери се инсталират лесно с преса за да прилегне в корпуса.
Има два основни дизайна: пълен комплект и сепараторна версия. И двата дизайна са съставени от щампована външна гривна , която служи като канал за ролките, съдържащи се в лагера.
Пълната версия допълнително има максималния брой ролки, които механично са задържани от щампованата външна черупка. Този дизайн съчетава високо радиално натоварване на ниска цена.
Стандартната сепараторна версия съдържа стоманен сепаратор от една част, за да ръководи и запази ролките. Този дизайн осигурява висока скорост и максимална възможност за запазване на смазката.
Примерни приложения: трансмисии, трансферни кутии, двигатели и клапани, кормилни и спирачни системи, осова поддръжка, извънбордови двигатели, ел. инструменти, копирни машини, факс апарати, оборудване с хартия, уреди.
Размери: 3мм до 60 мм ( 1/8 инча до 5-1/2 инча) отвор.

Иглени лагери без гривни (Кафезни лагери)

Кафезните лагери се състоят от комплект ролки задръжани на място от сепаратора. При липсата на вътрешна и външна гривна, ниското сечение осигурява масксимална въможност на натоварване. Вала и тялото обикновено се използват като вътрешни и външни канали.
Дизайнът на тези лагери ги прави лесни за боравене и монтаж. Контролираните профилни ролки с оптимален профил намаляват крайното натоварване и позволяват работа при умерена несъосност. Разнообразието от видовете сепаратори, стилове и материали, както и множество ролкови пътеки и отделни конструкции, отговарят на изискванията за прилагане.
Примерни приложения: автомобилни и камионни трансмисии (автоматични и ръчни), селкостопанска и строителна техника, дву-тактови двигатели (морски извънбордови двигатели, тревно и градинско оборудване), помпи и компресори.
Размери: 6мм – 150 мм отвор.

Тежка серия иглени лагери

Тежка серия иглени ролкови лагери са с машинни и надземен канал – форма външна гривна с допълнение от задържани иглени ролки и се направляват от кутията. Дебелия външен пръстен осигурява маскимална товароносимост и устойчивост на удар със сравнително малко радиално сечение.
С високо съпротивление кутията се запазва (задържа) и направлявани (от) ролките, този дизайн осигурява висока скорост и възможност за задържане на смазката. Браздата и отвора за смазване в О.D. улесняват смазването през външната гривна. Тези лагери могат да бъдат използвани с или без машинно (обработване) и ground вътрешната гривна в зависимост от пригодността на вала като raceway повърхност.
Примерни приложения: зъбни помпи, шайби, автомобилни трансмисии, дву-тактови двигатели.
Размери: 5 мм – 100 мм ( 0.625 инча – 9.25 инча) отвори

Лагерни компоненти и аксесоари

Сaчми

Стоманените сaчми се използват в повечето случаи. Те се предлагат в голямо разнообразие от диаметри (метрични или английски размери) и различни стойности на твърдост. Те са класифицирани според тяхната допустимост (т.е. техните размери и точна форма).

Натегателни втулки

Натегатлени втулки се използват за да се поставят лагерите с конусни отвори на валовете като по този начин се избягва стърженетп на лагерната гривна. Стандартния конус е 1/12 за всички лагери и втулки, с изключение на серия 240 и 241 (конус 1/30). Втулките се доставят със затягаща гайка и заключваща шайба. Затягането на втулката е критична операция, като е нужно да се обърне внимание на инструкциите за правилен монтаж.

Набиващи втулки

Набиващите втулки осигуряват двойна функция: приспособяване и регулация на сачмените лагери с конусни отвори върху валовете. Набиващите втулки се използват при тежки възли монтаж с лагерно управление и регулиращи трудноси. Отстраняването налага гайката да се завинтва на втулката и срещу лицевата част на лагера.
Хидравлични втулки Хидравличните втулки се използват за плътен монтаж на цилиндричния отвор на лагер върху валовете, обирайко диаметричните отклонения. Техните разпределителни канали и прорези позволяват впръскване на масло под налягане между лагера и втулката, и между втулката и вала. Този метод е безвреден за матиранете повърхности. Това значително оптимизира сглобяването/изваждането и следователно намалява авариите на съоражението.

Индустриални лагери

Услуги на фирма Триера

Лагери

Лагери

Триера подържа добре зареден и адаптиран към нуждите на пазара склад с предлаганите от фирмата търкалящи лагери. При нас можете да откриете всички класове на качество при търкалящите лагери.

ЛИК Триера

ЛИК Триера

Нашият Лабораторно Изпитателен Комплекс е гаранция, че качеството на продуктите които предлагаме на своите клиенти отговаря на заложените стандарти. Високо квалифицирания екип на комплекса е на Ваше разположение с полезни съвети и консултации.

Партньори

Партньори

ТРИЕРА ООД е оторизиран дистрибутор на световно известните производители на търкалящи лагери:

Триера ООД

Триера ООДТРИЕРА е водещият за България и региона доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери. ТРИЕРА предлага подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

Trierra Offices

Address: Plovdiv, Byalo more St 2
Phone:032 607 641

Бюлетин

Абонирайте се за периодичния бюлетин на Триера ООД и ще получавате информация за нашата фирма, новини, продукти и партньори.Top of Page