История

ТРИЕРА ООД град Пловдив е създадена в края на 1992 година. Основния предмет на дейност на фирмата е търговия, на територията на страната и извън нея с лагери за индустрията, за леки, товарни и тежкотоварни автомобили. Фирмата предлага широка номенклатура лагери, като практически са обхванати всичките 10 конструктивни групи и техните модификации. Обемите на реализираните приходи от продажби на лагери и големия портфейл от клиенти определят ТРИЕРА ООД като най-голямата фирма в страната и между първите три на балканите в този бранш. В основата на завоюването и утвърждаването на тези позиции стоят наложените от самото начало на започване, на дейността, принципи на етичност и коректност в отношенията с партньорите в бизнеса. За да гарантира на своите клиенти и доставчици , че в лицето на ТРИЕРА ООД те имат надежден, коректен и лоялен бизнес партньор, през пролетта на 2001 година, фирмата регистрира своя търговска марка в Патентното Ведомство на Република България (Патент # 49567/06.03.2001/ и 50780/06.03.2001/).

През юли 2003 година ТРИЕРА ООД получи сертификат за качество ISO 9001: 2000 от SGS /QBG 03/186 и HU03/0148/ и ежегодно покрива високите критерии за преподновяването му.

ТРИЕРА инвестира и в изграждането и сертифицирането на собствена лаборатория, в която под наблюдението на висококвалифицирани технически консултанти се подлагат на изпитание отделни партиди лагери от различните производители. Това се прави, както за нови марки и видове лагери, които фирмата смята да предлага на своите клиенти в страната и извън нея, така и за текущ контрол на наложени на вече на пазара продукти. Тази лаборатория помага и за по-точното и бързо решаване на възникнали проблеми на клиентите на фирмата, свързани с правилния избор, монтаж и експлоатация на лагерите.

Главни клиенти на ТРИЕРА в България са редица предприятия от енергетиката, металургията, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, транспорта и други отрасли, а също така и частни търговски фирми, продаващи лагери. През последните години ТРИЕРА интензивно повишава и дела на продажбите на лагери за влагане в леки, товарни и тежкотоварни автомобили, като темпа на нарастване е с над 20% на годишна база. В чужбина фирмата има над 70 партньора, като основните от тях са в Румъния, Сърбия, Украйна, Македония, Албания, Полша, Унгария, Словакия и други.

ТРИЕРА разработва специфични оферти съобразно особеностите на всеки отрасъл с цел подобряване на работата, намаляване на енергийните и на общите разходи.

Услуги на фирма Триера

Лагери

Лагери

Триера подържа добре зареден и адаптиран към нуждите на пазара склад с предлаганите от фирмата търкалящи лагери. При нас можете да откриете всички класове на качество при търкалящите лагери.

ЛИК Триера

ЛИК Триера

Нашият Лабораторно Изпитателен Комплекс е гаранция, че качеството на продуктите които предлагаме на своите клиенти отговаря на заложените стандарти. Високо квалифицирания екип на комплекса е на Ваше разположение с полезни съвети и консултации.

Партньори

Партньори

ТРИЕРА ООД е оторизиран дистрибутор на световно известните производители на търкалящи лагери:

Триера ООД

Триера ООДТРИЕРА е водещият за България и региона доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери. ТРИЕРА предлага подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

Trierra Offices

Address: Plovdiv, Byalo more St 2
Phone:032 607 641

Бюлетин

Абонирайте се за периодичния бюлетин на Триера ООД и ще получавате информация за нашата фирма, новини, продукти и партньори.Top of Page