Качество

Ръководството има ясна и твърда политика по качеството

 • Разширяване на търговската мрежа, намиране на нови партньори, задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на индустрията и поддръжката на автомобили с предлаганите от нас качествени продукти и услуги;
 • Стимулира се предлагането на продукти, които отговарят на конкретните потребности и изисквания на клиента и да са максимално конкурентноспособни на пазара;
 • Основните усилия са насочени към постигане на висока удовлетвореност на нашите клиенти, като им предлагаме продукти с доказано качество;
 • Стремим се да се развиваме в хармония с изменящата се бизнес среда и очакванията на заинтересовани страни – клиенти и крайни потребители, доставчици и други партньори, собственици, инвеститори и банки, нуждите и очакванията на персонала, като спазваме законовите изисквания и поддържаме коректни взаимоотношения с нашите конкуренти.

Приоритетните цели по качеството

 • Подобряване сигурноста в качеството на нашите доставки и постигане максимално задоволяване на декларираните и очаквани изисквания на клиентите ни.
 • Да спечелим доверието на все по-широк кръг от клиенти и увеличаване броя на корпоративните клиенти.
 • Осигуряване на оптимизирани, ефикасни и ефективни процеси с цел намаляване на преките разходи и повишаване на конкурентността

Фирмата прилага съвременни подходи и средства за управление на качеството

 • Поддържа се ефективна система за непрекъснато повишаване качеството на всички процеси в организацията, осигуряваща непрестанно подобряване на предлаганите продукти и услуги, основаваща се на изискванията на ISO 9001:2008;
 • Притежава активно функциониращ Лабораторен изпитвателен комплекс, Акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2006, който анализира, контролира и гарантира пред нашите клиенти договореното качество на търкалящите лагери;
 • Използва се Специализирана Маркетингова Информационна Система от взаимосвързани база данни за анализ на потребностите на пазара, изискванията на наши и потенциални клиенти към продукта и услугите с възможности за бързо офериране и гъвкавост по-отношение на цени качество и срок на доставка;
 • Комплексно обслужване на нашите клиенти, които освен продукта получават от високо квалифицирани специалисти знание опит, техническа информация за правилното използване на търкалящите лагери, достъп до всички иновативни продукти на световно известните производители на, които ТРИЕРА е дистрибутор;
 • Участие в поддържането, развитието и усъвършенстване на качеството от целия персонал на фирмата, включващ структори и дейности като маркетинг, контрол на качеството на предлаганата продукция, продажба и техническо обслужване, финанси и управление на човешките ресурси, управление на работната среда, управление на поддръжката на складовото стопанство и др..

Управлението на качеството е насочено към това да осигурява максимално висока сигурност на продукция за Вас, нашите клиенти, посредством постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители, методите и средствата за осигуряване на качеството.

Услуги на фирма Триера

Лагери

Лагери

Триера подържа добре зареден и адаптиран към нуждите на пазара склад с предлаганите от фирмата търкалящи лагери. При нас можете да откриете всички класове на качество при търкалящите лагери.

ЛИК Триера

ЛИК Триера

Нашият Лабораторно Изпитателен Комплекс е гаранция, че качеството на продуктите които предлагаме на своите клиенти отговаря на заложените стандарти. Високо квалифицирания екип на комплекса е на Ваше разположение с полезни съвети и консултации.

Партньори

Партньори

ТРИЕРА ООД е оторизиран дистрибутор на световно известните производители на търкалящи лагери:

Триера ООД

Триера ООДТРИЕРА е водещият за България и региона доставчик на продукти, решения и услуги в областта на търкалящите лагери. ТРИЕРА предлага подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

Trierra Offices

Address: Plovdiv, Byalo more St 2
Phone:032 607 641

Бюлетин

Абонирайте се за периодичния бюлетин на Триера ООД и ще получавате информация за нашата фирма, новини, продукти и партньори.Top of Page