top of page
Flag of United Kingdom
Flag of Bulgaria

Качеството на продуктите, които предлагаме, е приоритет в нашата политика.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

Международният стандарт БДС EN ISO 9001:2015 е създаден с идеята да се гарантира способността на организацията постоянно да доставя качествени продукти и услуги, които да отговарят на определените изисквания.

 

Въвеждането на система за управление на качеството в Триера ООД в съответствие с Международният стандарт БДС EN ISO 9001:2015  е стратегическо решение на висшето ръководство, което се устоява и защитава вече цели 16 години с ежегодните контролни одити и шест Ре-сертификационни извършвани

от сертифициращата организация SGS България. Своя първи сертификат за управлението на

качеството Триера получи през юли 2003 г. Следват одити за Ре-сертификация през юли 2006 г.,

юли 2009 г., Юли 2012 г., юли 2015 г.

 

Последният одит за Ре-сертификация по новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 премина успешно през юли 2018 г. Издаден е нов сертификат с №HU03/0148 от фирма SGS България със срок на валидност до 21 юли 2021г.

 

Обхват на сертификата

Внос, износ, търговия с индустриални и автомобилни лагери и други машинни елементи

Лабораторно Изпитвателен Комплекс

Триера инвестира в изграждането на собствен лабораторен изпитвателен комплекс – ЛИК „Триера“, в който висококвалифицирани технически специалисти подлагат на изпитание отделни партиди лагери от различните производители.

Това се прави, както за нови марки и видове лагери, които фирмата смята да предлага на своите клиенти в страната и извън нея, така и за текущ контрол на наложени вече на пазара продукти, както и за оценка на доставчиците на лагери.

Нашият ЛИК е оборудван с най- съвременните прецизни измервателни уреди и стендове, както и с необходимите им прецизни еталони, и необходимия инженерен персонал.
 

Основната роля на ЛИК, в гарантирането на качеството на лагерите, е контрола на точностните параметри на входящата и изходящата продукция, като обемът на извадките за проверка на всяка партида за постигане на максимална достоверност е възможно най- голям.

Лагерите, с които работим, трябва да съответстват на основни нормативни ISO и EN. Проверката се осъществява в нашия Лабораторно Изпитателен Комплекс чрез съответните измервания:

1.

Габаритни размери на различните видове лагери и запринадлежностите към тях

ISO 15; ISO 355; ISO 104; ISO 113; ISO 2982, ISO 582; ISO 3030; ISO 3290;ABMA 19; ABMA 20

2.

Технически изисквания – допуски на размери и отклонения от геометричната форма, фаски, хлабини

ISO 492; ISO 199; ISO 578, ISO 355, ISO 582; ABMA 20 и за лагерите за подвижен ЖП състав EN12080

3.

Якостни параметри, товароносимост, ресурс, пределна скорост на въртене

ISO281; ISO 15; ISO 15312

4.

Закон за контрол на външнотърговската дейност с възможна двойна употреба - оръжие, стоки и технологии

5.

Методики за контрол във фирмената измервателна лабораторияза съответствие на лагерните параметри– геометрични размери, отклонения, хлабини, твърдост и ниво на вибрации

ISO 1132; ISO15242

 машина за измерване на радиална хлабина на лагери X095C, China.
НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ

Продължаваме успешно да предлагаме подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

ПРОДУКТИ
ПОСЕТЕТЕ НИ

гр. Пловдив 4004
ул. Бяло Море №2

  • LinkedIn Social Icon
badge-logo-new-transparent-white.png
bottom of page