Flag of United Kingdom
Flag of Bulgaria

Качеството на продуктите, които предлагаме, е приоритет в нашата политика.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

Международният стандарт БДС EN ISO 9001:2015 е създаден с идеята да се гарантира способността на организацията постоянно да доставя качествени продукти и услуги, които да отговарят на определените изисквания.

 

Въвеждането на система за управление на качеството в Триера ООД в съответствие с Международният стандарт БДС EN ISO 9001:2015  е стратегическо решение на висшето ръководство, което се устоява и защитава вече цели 16 години с ежегодните контролни одити и шест Ре-сертификационни извършвани

от сертифициращата организация SGS България. Своя първи сертификат за управлението на

качеството Триера получи през юли 2003 г. Следват одити за Ре-сертификация през юли 2006 г.,

юли 2009 г., Юли 2012 г., юли 2015 г.

 

Последният одит за Ре-сертификация по новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 премина успешно през юли 2018 г. Издаден е нов сертификат с №HU03/0148 от фирма SGS България със срок на валидност до 21 юли 2021г.

 

Обхват на сертификата

Внос, износ, търговия с индустриални и автомобилни лагери и други машинни елементи

Лабораторно Изпитвателен Комплекс

Триера инвестира в изграждането на собствен лабораторен изпитвателен комплекс – ЛИК „Триера“, в който висококвалифицирани технически специалисти подлагат на изпитание отделни партиди лагери от различните производители.

Това се прави, както за нови марки и видове лагери, които фирмата смята да предлага на своите клиенти в страната и извън нея, така и за текущ контрол на наложени вече на пазара продукти, както и за оценка на доставчиците на лагери.

Нашият ЛИК е оборудван с най- съвременните прецизни измервателни уреди и стендове, както и с необходимите им прецизни еталони, и необходимия инженерен персонал.
 

Основната роля на ЛИК, в гарантирането на качеството на лагерите, е контрола на точностните параметри на входящата и изходящата продукция, като обемът на извадките за проверка на всяка партида за постигане на максимална достоверност е възможно най- голям.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Лагерите, с които работим, трябва да съответстват на основни нормативни ISO и EN. Проверката се осъществява в нашия Лабораторно Изпитателен Комплекс чрез съответните измервания:

1.

Габаритни размери на различните видове лагери и запринадлежностите към тях

ISO 15; ISO 355; ISO 104; ISO 113; ISO 2982, ISO 582; ISO 3030; ISO 3290;ABMA 19; ABMA 20

2.

Технически изисквания – допуски на размери и отклонения от геометричната форма, фаски, хлабини

ISO 492; ISO 199; ISO 578, ISO 355, ISO 582; ABMA 20 и за лагерите за подвижен ЖП състав EN12080

3.

Якостни параметри, товароносимост, ресурс, пределна скорост на въртене

ISO281; ISO 15; ISO 15312

4.

Закон за контрол на външнотърговската дейност с възможна двойна употреба - оръжие, стоки и технологии

5.

Методики за контрол във фирмената измервателна лабораторияза съответствие на лагерните параметри– геометрични размери, отклонения, хлабини, твърдост и ниво на вибрации

ISO 1132; ISO15242

 машина за измерване на радиална хлабина на лагери X095C, China.
НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ

Продължаваме успешно да предлагаме подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

ПРОДУКТИ
ПОСЕТЕТЕ НИ

гр. Пловдив 4004
ул. Бяло Море №2

  • LinkedIn Social Icon
badge-logo-new-transparent-white.png