Redirect to English Version of Website
Flag of Bulgaria

Лагери за валцови и прокатни машини

Това са преди всичко крупно габаритни двуредни - или четириредни ролкови лагери с цилиндрични или конусни ролки, с цилиндрични или конусни отвори, със специални хлабини, от нисковъглеродни цементационни стомани, с последваща химикотермична обработка на работните повърхнини.

НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ

Продължаваме успешно да предлагаме подходящи решения за всяко приложение на търкалящите лагери съобразени с конструктивните изисквания и особености на различните лагерни възли.

ПРОДУКТИ
ПОСЕТЕТЕ НИ

гр. Пловдив 4004
ул. Бяло Море №2

  • LinkedIn Social Icon
badge-logo-new-transparent-white.png

Понеделник - Петък

+359 32 607 640
Събота

+359 32 607 654 

+359 32 607 644

Понеделник- Петък 8:30 - 17:30
Събота (Централен Офис) - Магазин